Template:Networking trb145 certification ukca rer standards

From Teltonika Networks Wiki
Revision as of 08:23, 5 August 2021 by Lukas.Pipiras (talk | contribs) (Created page with "<table class="nd-othertables_2"> <tr> <th width=500>Standard</th> <th width=652>Chapter</th> </tr> <tr style="vertical-align: middle;"> <td...")

(diff) ← Older revision | Approved revision (diff) | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Standard Chapter
IEC 62368-1:2014 (Second Edition)
EN 62368-1:2014 + A11:2017
EN 50385:2017
EN 62232:2017
6(1)(a) Health and safety
Draft EN 301 489-1 V2.2.0
Draft EN 301 489-52 V1.1.0
6(1)(b) Electromagnetic Compatibility
EN 301 511 V12.5.1
EN 301 908-1 V11.1.1
EN 301 908-2 V11.1.2
EN 301 908-1 V11.1.1
EN 301 908-13 V11.1.2
6(2) Radio Spectrum