Template:Networking device downloads fw sdk

From Teltonika Networks Wiki

RUT Routers

RUT230

File Type Release date Size MD5
RUT2XX_R_00.01.13.3_WEBUI.bin Latest FW 2021.01.26 12.6 MB c1772d865308d15391d550b83f85bc6f
RUT2XX_R_00.01.13.3_WEBUI.bin Mass production FW 2021.01.26 12.6 MB c1772d865308d15391d550b83f85bc6f
RUT2XX_R_GPL_00.01.13.3.tar.gz SDK 2021.01.26 480 MB fca0104f65d5775032f9ea5d3b43eecb
All FW downloads - - - -


RUT240

File Type Release date Size MD5
RUT2XX_R_00.01.13.3_WEBUI.bin Latest FW 2021.01.26 12.6 MB c1772d865308d15391d550b83f85bc6f
RUT2XX_R_00.01.13.3_WEBUI.bin Mass production FW 2021.01.26 12.6 MB c1772d865308d15391d550b83f85bc6f
RUT2XX_R_GPL_00.01.13.3.tar.gz SDK 2021.01.26 480 MB fca0104f65d5775032f9ea5d3b43eecb
All FW downloads - - - -


RUT360

File Type Release date Size MD5
RUT36X_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 11.0 MB 2dbf55db5d35f00d19c39e5ccf7123ee
RUT36X_R_00.02.06_WEBUI.bin Mass production FW 2020.12.31 11.0 MB 9f067d05265f45f60294694a20e785ce
RUT36X_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 68.7 MB 30535b8d8f63f4b577f940361021d0e4
All FW downloads - - - -


RUT850

File Type Release date Size MD5
RUT850_R_00.01.04_WEBUI.bin Latest FW 2020.05.15 8.9 MB 68db5103de5bfaaafd53a9c56a9cd3e6
RUT850_R_00.01.04_WEBUI.bin Mass production FW 2020.05.15 8.9 MB 68db5103de5bfaaafd53a9c56a9cd3e6
RUT850_R_GPL_00.01.04.tar.gz SDK 2020.05.15 388 MB 0cfa53893c1448a005b984c0446cb70d
All FW downloads - - - -


RUT900

File Type Release date Size MD5
RUT9XX_R_00.06.07.5_WEBUI.bin Latest FW 2021.01.28 11.6 MB 9b616e9f963ffe36888b67f209663672
RUT9XX_R_00.06.07.5_WEBUI.bin Mass production FW 2021.01.28 11.6 MB 9b616e9f963ffe36888b67f209663672
RUT9XX_R_GPL_00.06.07.5.tar.gz SDK 2021.01.28 465 MB b17363fa8f833ff2a915e5b82f9ac438
All FW downloads - - - -


RUT950

File Type Release date Size MD5
RUT9XX_R_00.06.07.5_WEBUI.bin Latest FW 2021.01.28 11.6 MB 9b616e9f963ffe36888b67f209663672
RUT9XX_R_00.06.07.5_WEBUI.bin Mass production FW 2021.01.28 11.6 MB 9b616e9f963ffe36888b67f209663672
RUT9XX_R_GPL_00.06.07.5.tar.gz SDK 2021.01.28 465 MB b17363fa8f833ff2a915e5b82f9ac438
All FW downloads - - - -


RUT955

File Type Release date Size MD5
RUT9XX_R_00.06.07.5_WEBUI.bin Latest FW 2021.01.28 11.6 MB 9b616e9f963ffe36888b67f209663672
RUT9XX_R_00.06.07.5_WEBUI.bin Mass production FW 2021.01.28 11.6 MB 9b616e9f963ffe36888b67f209663672
RUT9XX_R_GPL_00.06.07.5.tar.gz SDK 2021.01.28 465 MB b17363fa8f833ff2a915e5b82f9ac438
All FW downloads - - - -

RUTX Routers

RUTX08

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 78.0 MB 3c0a2b76129b3cd436b7be6cc2ab34ff
All FW downloads - - - -


RUTX09

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 78.0 MB 3c0a2b76129b3cd436b7be6cc2ab34ff
All FW downloads - - - -


RUTX10

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 78.0 MB 3c0a2b76129b3cd436b7be6cc2ab34ff
All FW downloads - - - -


RUTX11

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 78.0 MB 3c0a2b76129b3cd436b7be6cc2ab34ff
All FW downloads - - - -


RUTX12

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 78.0 MB 3c0a2b76129b3cd436b7be6cc2ab34ff
All FW downloads - - - -


RUTXR1

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 78.0 MB 3c0a2b76129b3cd436b7be6cc2ab34ff
All FW downloads - - - -

TRB Gateways

TRB140

File Type Release date Size MD5
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 206 MB e2924c6e424156e573214aeb059cf436
All FW downloads - - - -


TRB141

File Type Release date Size MD5
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 206 MB e2924c6e424156e573214aeb059cf436
All FW downloads - - - -


TRB142

File Type Release date Size MD5
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 206 MB e2924c6e424156e573214aeb059cf436
All FW downloads - - - -


TRB145

File Type Release date Size MD5
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 206 MB e2924c6e424156e573214aeb059cf436
All FW downloads - - - -


TRB245

File Type Release date Size MD5
TRB2_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 14.0 MB 94a80b45777b155823029982cb31560e
TRB2_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 14.0 MB 94a80b45777b155823029982cb31560e
TRB2_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 69.4 MB e9c5dce9a44811738699ee88efd48ed3
All FW downloads - - - -


TRB255

File Type Release date Size MD5
TRB2_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 14.0 MB 94a80b45777b155823029982cb31560e
TRB2_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 14.0 MB 94a80b45777b155823029982cb31560e
TRB2_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 69.4 MB e9c5dce9a44811738699ee88efd48ed3
All FW downloads - - - -