Template:Networking device downloads fw sdk

From Teltonika Networks Wiki

RUT Routers

RUT230

File Type Release date Size MD5
RUT2XX_R_00.01.14_WEBUI.bin Latest FW 2021.03.23 13.1 MB c1772d865308d15391d550b83f85bc6f
RUT2XX_R_00.01.14_WEBUI.bin Mass production FW 2021.03.23 13.1 MB c1772d865308d15391d550b83f85bc6f
RUT2XX_R_GPL_00.01.14.tar.gz SDK 2021.03.23 484 MB 87cf989d167c596687c29418f3b2af0b
All FW downloads - - - -


RUT240

File Type Release date Size MD5
RUT2XX_R_00.01.14_WEBUI.bin Latest FW 2021.03.23 13.1 MB c1772d865308d15391d550b83f85bc6f
RUT2XX_R_00.01.14_WEBUI.bin Mass production FW 2021.03.23 13.1 MB c1772d865308d15391d550b83f85bc6f
RUT2XX_R_GPL_00.01.14.tar.gz SDK 2021.03.23 484 MB 87cf989d167c596687c29418f3b2af0b
All FW downloads - - - -


RUT360

File Type Release date Size MD5
RUT36X_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 11.0 MB b303ed734406d5cd98592ecb6e3736bf
RUT36X_R_00.02.06_WEBUI.bin Mass production FW 2020.12.31 11.0 MB 9f067d05265f45f60294694a20e785ce
RUT36X_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 61.4 MB 30535b8d8f63f4b577f940361021d0e4
All FW downloads - - - -


RUT850

File Type Release date Size MD5
RUT850_R_00.01.04_WEBUI.bin Latest FW 2020.05.15 8.9 MB 68db5103de5bfaaafd53a9c56a9cd3e6
RUT850_R_00.01.04_WEBUI.bin Mass production FW 2020.05.15 8.9 MB 68db5103de5bfaaafd53a9c56a9cd3e6
RUT850_R_GPL_00.01.04.tar.gz SDK 2020.05.15 388 MB 0cfa53893c1448a005b984c0446cb70d
All FW downloads - - - -


RUT900

File Type Release date Size MD5
RUT9XX_R_00.06.08.2_WEBUI.bin Latest FW 2021.06.10 12.6 MB 18fc2930e522636b2cdb583131073a7d
RUT9XX_R_00.06.07.7_WEBUI.bin Mass production FW 2021.04.12 11.6 MB 8a9d4db4c649a5999dbf2de910e34089
RUT9XX_R_GPL_00.06.08.2.tar.gz SDK 2021.06.10 477.7 MB 7a74e05b3c39009ed5b6551015d141d2
All FW downloads - - - -


RUT950

File Type Release date Size MD5
RUT9XX_R_00.06.08.2_WEBUI.bin Latest FW 2021.06.10 12.6 MB 18fc2930e522636b2cdb583131073a7d
RUT9XX_R_00.06.07.7_WEBUI.bin Mass production FW 2021.04.12 11.6 MB 8a9d4db4c649a5999dbf2de910e34089
RUT9XX_R_GPL_00.06.08.2.tar.gz SDK 2021.06.10 477.7 MB 7a74e05b3c39009ed5b6551015d141d2
All FW downloads - - - -


RUT955

File Type Release date Size MD5
RUT9XX_R_00.06.08.2_WEBUI.bin Latest FW 2021.06.10 12.6 MB 18fc2930e522636b2cdb583131073a7d
RUT9XX_R_00.06.07.7_WEBUI.bin Mass production FW 2021.04.12 11.6 MB 8a9d4db4c649a5999dbf2de910e34089
RUT9XX_R_GPL_00.06.08.2.tar.gz SDK 2021.06.10 477.7 MB 7a74e05b3c39009ed5b6551015d141d2
All FW downloads - - - -

RUTX Routers

RUTX08

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 70.2 MB 899e788e7be3ec808dfd76add3a93b09
All FW downloads - - - -


RUTX09

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 70.2 MB 899e788e7be3ec808dfd76add3a93b09
All FW downloads - - - -


RUTX10

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 70.2 MB 899e788e7be3ec808dfd76add3a93b09
All FW downloads - - - -


RUTX11

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 70.2 MB 899e788e7be3ec808dfd76add3a93b09
All FW downloads - - - -


RUTX12

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 70.2 MB 3c0a2b76129b3cd436b7be6cc2ab34ff
All FW downloads - - - -


RUTXR1

File Type Release date Size MD5
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 21.1 MB e3da056d210be7cef5dc57567259bc6d
RUTX_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 70.2 MB 899e788e7be3ec808dfd76add3a93b09
All FW downloads - - - -

TRB Gateways

TRB140

File Type Release date Size MD5
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 197.9 MB 650a323873bf76f0247f742ce0b75ec4
All FW downloads - - - -


TRB141

File Type Release date Size MD5
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 197.9 MB 650a323873bf76f0247f742ce0b75ec4
All FW downloads - - - -


TRB142

File Type Release date Size MD5
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 197.9 MB 650a323873bf76f0247f742ce0b75ec4
All FW downloads - - - -


TRB145

File Type Release date Size MD5
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 20.6 MB c7919740b31e45392e21336fff5c8885
TRB1_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 197.9 MB 650a323873bf76f0247f742ce0b75ec4
All FW downloads - - - -


TRB245

File Type Release date Size MD5
TRB2_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 14.0 MB 94a80b45777b155823029982cb31560e
TRB2_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 14.0 MB 94a80b45777b155823029982cb31560e
TRB2_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 61.8 MB 61b8b274722825e89c779e57678f593e
All FW downloads - - - -


TRB255

File Type Release date Size MD5
TRB2_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Latest FW 2021.02.10 14.0 MB 94a80b45777b155823029982cb31560e
TRB2_R_00.02.06.1_WEBUI.bin Mass production FW 2021.02.10 14.0 MB 94a80b45777b155823029982cb31560e
TRB2_R_GPL_00.02.06.1.tar.gz SDK 2021.02.10 61.8 MB 61b8b274722825e89c779e57678f593e
All FW downloads - - - -