FW & SDK Downloads

From Teltonika Networks Wiki
Main Page > Downloads > FW & SDK Downloads

FW & SDK Downloads

RUT Routers

RUT200

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2M_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 11.3 MB 42d88970a61ffd6e467e23d6614e904f Link
RUT2M_R_00.07.02.9_WEBUI.bin Mass production FW 2022.11.14 10.9 MB c884031a13c0199047e5989586911eaa Link
RUT2M_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 96.8 MB 913d7c18bf893d750404c031d7c739e1
All FW downloads - - - -
RUT230

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW (RUTOS) 2023.01.25 10.3 MB 2fc3cc937fd53c074b0b567fa81345fc Link
RUT2_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 9.8 MB 73e44526d2d8648bee8b1195c3dff495 Link
RUT2XX_R_00.01.14.5_WEBUI.bin Latest FW (legacy) 2021.12.09 12.3 MB 465694ac92001dbf0715e43342032b52 Link
RUT2_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK (RUTOS) 2023.01.25 96.9 MB 56dd87a1446621c2677255ae0c221f54
RUT2XX_R_GPL_00.01.14.6.tar.gz SDK (Legacy) 2022.08.03 476 MB 9191dbd22811dfaa728c231e0e0409b5
All FW downloads - - - -
RUT240

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW (RUTOS) 2023.01.25 10.3 MB 2fc3cc937fd53c074b0b567fa81345fc Link
RUT2_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 9.8 MB 73e44526d2d8648bee8b1195c3dff495 Link
RUT2XX_R_00.01.14.5_WEBUI.bin Latest FW (legacy) 2021.12.09 12.3 MB 465694ac92001dbf0715e43342032b52 Link
RUT2_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK (RUTOS) 2023.01.25 96.9 MB 56dd87a1446621c2677255ae0c221f54
RUT2XX_R_GPL_00.01.14.6.tar.gz SDK (Legacy) 2022.08.03 476 MB 9191dbd22811dfaa728c231e0e0409b5
RUT241

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2M_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 11.3 MB 42d88970a61ffd6e467e23d6614e904f Link
RUT2M_R_00.07.02.9_WEBUI.bin Mass production FW 2022.11.14 10.9 MB c884031a13c0199047e5989586911eaa Link
RUT2M_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 96.8 MB 913d7c18bf893d750404c031d7c739e1
All FW downloads - - - -
RUT300

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT30X_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 10.9 MB 19b4b19db868070a117b62a23b5bfb34 Link
RUT30X_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 10.9 MB 43d1632a96d267b231ef96d8ab4b8377 Link
RUT30X_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 96.6 MB 5650adcef466485b510c5f132ce60edf
All FW downloads - - - -
RUT360

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT36X_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 11.3 MB f1a430b8cb296c78919042661fa9d8aa Link
RUT30X_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 10.9 MB 43d1632a96d267b231ef96d8ab4b8377 Link
RUT36X_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 96.8 MB 2369589afce6ad59ed4767fff14806c8
All FW downloads - - - -
RUT850

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT850_R_00.01.04_WEBUI.bin Latest FW 2020.05.15 8.9 MB 68db5103de5bfaaafd53a9c56a9cd3e6 Link
RUT850_R_00.01.04_WEBUI.bin Mass production FW 2020.05.15 8.9 MB 68db5103de5bfaaafd53a9c56a9cd3e6 Link
RUT850_R_GPL_00.01.04.tar.gz SDK 2020.05.15 388 MB 0cfa53893c1448a005b984c0446cb70d
All FW downloads - - - -
RUT950

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW (RUTOS) 2023.01.25 11.4 MB c390ec10c1e89d0f07a028e58bee7cc2 Link
RUT9_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 11.3 MB f95750f2d95cda5fe7457a07b70faa95 Link
RUT9XX_R_00.06.09.2_WEBUI.bin Latest FW (legacy) 2022.06.21 11.4 MB 51f6c6de0238ea47ff7cd56460b1bbc6 Link
RUT9_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK (RUTOS) 2023.01.25 97.5 MB aba8c285a4fb3e23bc1cb7ebf6929064
RUT9XX_R_GPL_00.06.09.2.tar.gz SDK (Legacy) 2022.06.21 471 MB 5951d8a502217598e7ce3965661b2aee
All FW downloads - - - -
RUT951

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9M_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 12.5 MB 6f2b74e1df0f691faaef1a3886b91470 Link
RUT9M_R_00.07.02.9_WEBUI.bin Mass production FW 2022.11.14 12.4 MB b9892a298c4c5a7f34397c4a12d1e0f3 Link
RUT9M_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 97.4 MB 82ad3d0e35e0ecd01c436a8124cfdf3c
All FW downloads - - - -
RUT955

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW (RUTOS) 2023.01.25 11.4 MB c390ec10c1e89d0f07a028e58bee7cc2 Link
RUT9_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 11.3 MB f95750f2d95cda5fe7457a07b70faa95 Link
RUT9XX_R_00.06.09.2_WEBUI.bin Latest FW (legacy) 2022.06.21 11.4 MB 51f6c6de0238ea47ff7cd56460b1bbc6 Link
RUT9_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK (RUTOS) 2023.01.25 97.5 MB aba8c285a4fb3e23bc1cb7ebf6929064
RUT9XX_R_GPL_00.06.09.2.tar.gz SDK (Legacy) 2022.06.21 471 MB 5951d8a502217598e7ce3965661b2aee
All FW downloads - - - -
RUT956

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9M_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 12.5 MB 6f2b74e1df0f691faaef1a3886b91470 Link
RUT9M_R_00.07.02.9_WEBUI.bin Mass production FW 2022.11.14 12.4 MB b9892a298c4c5a7f34397c4a12d1e0f3 Link
RUT9M_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 97.4 MB 82ad3d0e35e0ecd01c436a8124cfdf3c
All FW downloads - - - -

RUTX Routers

RUTX08

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 23.0 MB aba97565e21f1e7fbaaca021f9d7c3f6 Link
RUTX_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 22.3 MB aea897b9a7f49b2fc0d8e237873a6247 Link
RUTX_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 155.7 MB ab12e0eef139fba413017abb267b4cc9
All FW downloads - - - -
RUTX09

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 23.0 MB aba97565e21f1e7fbaaca021f9d7c3f6 Link
RUTX_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 22.3 MB aea897b9a7f49b2fc0d8e237873a6247 Link
RUTX_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 155.7 MB ab12e0eef139fba413017abb267b4cc9
All FW downloads - - - -
RUTX10

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 23.0 MB 09a8fa8c51581a007111f2dfefba0b47 Link
RUTX_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 22.3 MB aea897b9a7f49b2fc0d8e237873a6247 Link
RUTX_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 155.6 MB 661cf2ac79dd8fed2aac823a48704686
All FW downloads - - - -
RUTX11

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 23.0 MB 09a8fa8c51581a007111f2dfefba0b47 Link
RUTX_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 22.3 MB aea897b9a7f49b2fc0d8e237873a6247 Link
RUTX_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 155.6 MB 661cf2ac79dd8fed2aac823a48704686
All FW downloads - - - -
RUTX12

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 23.0 MB 09a8fa8c51581a007111f2dfefba0b47 Link
RUTX_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 22.3 MB aea897b9a7f49b2fc0d8e237873a6247 Link
RUTX_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 155.6 MB 661cf2ac79dd8fed2aac823a48704686
All FW downloads - - - -
RUTX14

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 23.0 MB 09a8fa8c51581a007111f2dfefba0b47 Link
RUTX_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 22.3 MB aea897b9a7f49b2fc0d8e237873a6247 Link
RUTX_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 155.6 MB 661cf2ac79dd8fed2aac823a48704686
All FW downloads - - - -
RUTX50

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 23.0 MB 09a8fa8c51581a007111f2dfefba0b47 Link
RUTX_R_00.07.03_WEBUI.bin Mass production FW 2022.12.16 23 MB f6550c87d4085b1f103856b35e6bb33d Link
RUTX_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 155.6 MB 661cf2ac79dd8fed2aac823a48704686
All FW downloads - - - -
RUTXR1

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 23.0 MB 09a8fa8c51581a007111f2dfefba0b47 Link
RUTX_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 22.3 MB aea897b9a7f49b2fc0d8e237873a6247 Link
RUTX_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 155.6 MB 661cf2ac79dd8fed2aac823a48704686
All FW downloads - - - -

TCR Routers

TCR100

File Type Release date Size MD5 Changelog
TCR1_R_00.07.03.3_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.25 11.5 MB f71ab0d3230d16a2068e9a4fd2bf71e6 Link
TCR1_R_00.07.03_WEBUI.bin Mass production FW 2022.12.16 11.1 MB 001b9e6cf7b1ff928ebe3364d3b5ef41 Link
TCR1_R_GPL_00.07.03.3.tar.gz SDK 2023.01.25 96.6 MB 2903aa017fc50f0800c405ea5ee34afd
All FW downloads - - - -

TRB Gateways

TRB140

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 15.9 MB ee88806dada8fac5c08fbfa54271e513 Link
TRB1_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 18.1 MB ee88806dada8fac5c08fbfa54271e513 Link
TRB1_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 98.8 MB 8266d31900b9feaffe29f728d5edfd70
All FW downloads - - - -
TRB141

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 15.9 MB ee88806dada8fac5c08fbfa54271e513 Link
TRB1_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 18.1 MB ee88806dada8fac5c08fbfa54271e513 Link
TRB1_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 98.8 MB 8266d31900b9feaffe29f728d5edfd70
All FW downloads - - - -
TRB142

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 15.9 MB ee88806dada8fac5c08fbfa54271e513 Link
TRB1_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 18.1 MB ee88806dada8fac5c08fbfa54271e513 Link
TRB1_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 98.8 MB 8266d31900b9feaffe29f728d5edfd70
All FW downloads - - - -
TRB143

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 15.9 MB ee88806dada8fac5c08fbfa54271e513 Link
TRB1_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 18.1 MB ee88806dada8fac5c08fbfa54271e513 Link
TRB1_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 98.8 MB 8266d31900b9feaffe29f728d5edfd70
All FW downloads - - - -
TRB145

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 15.9 MB ee88806dada8fac5c08fbfa54271e513 Link
TRB1_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 18.1 MB ee88806dada8fac5c08fbfa54271e513 Link
TRB1_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 98.8 MB 8266d31900b9feaffe29f728d5edfd70
All FW downloads - - - -
TRB245

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB2_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 10.3 MB c6b28be09b239a36c677ca9587c6f9b9 Link
TRB2_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.09.12 9.6 MB b897be5d55d966599069252810e84038 Link
TRB2_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 92.4 MB 84765f08d4b83e4ffe83acfc0c30ca43
All FW downloads - - - -
TRB255

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB2_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 10.3 MB c6b28be09b239a36c677ca9587c6f9b9 Link
TRB2_R_00.07.02.7_WEBUI.bin Mass production FW 2022.12.16 9.6 MB b897be5d55d966599069252810e84038 Link
TRB2_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 92.4 MB 84765f08d4b83e4ffe83acfc0c30ca43
All FW downloads - - - -
TRB500

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB5_R_00.07.03.2_WEBUI.bin Latest FW 2023.01.13 20.2 MB 85f1d515f5a52aba964e57814e841d2e Link
TRB5_R_00.07.03_WEBUI.bin Mass production FW 2022.12.16 20.2 MB afcf6f4b031507fffa63bff8487b7aa8 Link
TRB5_R_GPL_00.07.03.2.tar.gz SDK 2023.01.13 300.3 MB 6429e1669e00f3fc69248d7a975ed443
All FW downloads