FW & SDK Downloads

From Teltonika Networks Wiki
Main Page > Downloads > FW & SDK Downloads

FW & SDK Downloads

OTD Routers


OTD140

File Type Release date Size MD5 Changelog
OTD140_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 10.06 MB 22597594334ada4b36fe18b68ea61d0a Link
OTD140_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 9.63 MB dc0408f0e600fd41bd52589e0291ad2b Link
OTD140_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 20.25 MB c7f40bee9ad31c74b37a63de9a83891a
All FW downloads - - - -

RUT2 Routers


RUT200

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2M_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 11.5 MB c678ce6911774237740573b179bb32a0 Link
RUT2M_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 11.06 MB 78061b795865c72a25eba405afbdffcd Link
RUT2M_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 22.13 MB 1641a03d7d43fc494548c0b3dcf6b37c
All FW downloads - - - -
RUT230 [no longer in production]

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2_R_00.07.03.4_WEBUI.bin Latest FW 2023.02.09 10.3 MB 29b03ee9b3d28d1f61bb9e8ec6e9cf85 Link
RUT2XX_R_00.01.14.7_WEBUI.bin Latest FW (legacy)* 2023.05.19 12.9 MB 0e5c6e998a50c3e12c3ca1e35375eadc Link
RUT2_R_GPL_00.07.03.4.tar.gz SDK 2023.02.09 96.8 MB f59e03dd9c8fa945c085a34b11499af2
RUT2XX_R_GPL_00.01.14.7.tar.gz SDK (Legacy) 2023.05.19 499.5 MB 97e19effdb29354978c66e0a85c4d6bc
All FW downloads - - - -
RUT240

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 11.38 MB f0d507db7e2fad459a1ca819233bb251 Link
RUT2_R_00.07.05.4_WEBUI.bin Mass production FW 2023.11.16 10.69 MB c1d827f359893f306297446cc11c9ee4 Link
RUT2XX_R_00.01.14.7_WEBUI.bin Latest FW (legacy)* 2023.05.19 12.9 MB 0e5c6e998a50c3e12c3ca1e35375eadc Link
RUT2_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 21.04 MB f43b3f4b0ddf68c5689ce2c3055cbcd4
RUT2XX_R_GPL_00.01.14.7.tar.gz SDK (Legacy) 2023.05.19 499.5 MB 97e19effdb29354978c66e0a85c4d6bc
All FW downloads - - - -
RUT241

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2M_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 11.5 MB c678ce6911774237740573b179bb32a0 Link
RUT2M_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 11.06 MB 78061b795865c72a25eba405afbdffcd Link
RUT2M_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 22.13 MB 1641a03d7d43fc494548c0b3dcf6b37c
All FW downloads - - - -
RUT260

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2M_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.24 11.5 MB c678ce6911774237740573b179bb32a0 Link
RUT2M_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 11.06 MB 78061b795865c72a25eba405afbdffcd Link
RUT2M_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.24 22.13 MB 1641a03d7d43fc494548c0b3dcf6b37c
All FW downloads - - - -

RUT3 Routers


RUT300

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT30X_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 10.44 MB 11dfbb85cd4af4a35f3e56229b2eef95 Link
RUT30X_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Mass production FW 2024.02.21 10.44 MB 11dfbb85cd4af4a35f3e56229b2eef95 Link
RUT30X_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 19.54 MB 5e762c96537b0f9d9bc5b3e47952eaf7
All FW downloads - - - -
RUT301

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT301_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 10.44 MB 289a7a2d7744b888cba73a001c036d7b Link
RUT301_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Mass production FW 2024.02.21 10.44 MB 289a7a2d7744b888cba73a001c036d7b Link
RUT301_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 19.47 MB daa6d1e7ed57edecf856889be31ce7a4
All FW downloads - - - -
RUT360

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT36X_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 11.56 MB 8dc49e95ccc299a07b09e3a3f5503172 Link
RUT36X_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Mass production FW 2024.02.21 11.56 MB 8dc49e95ccc299a07b09e3a3f5503172 Link
RUT36X_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 20.99 MB 823a76d5a2482e1e3866544944bcf4a9
All FW downloads - - - -
RUT361

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT361_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 11.44 MB e151e099f51948d8b0219bfe9857fcd1 Link
RUT361_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Mass production FW 2024.02.21 11.44 MB e151e099f51948d8b0219bfe9857fcd1 Link
RUT361_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 22.16 MB 56946d36679073c3484c7dd4778f66dd
All FW downloads - - - -

RUT8 Routers


RUT850 [no longer in production]

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT850_R_00.01.04_WEBUI.bin Latest FW 2020.05.15 8.9 MB 68db5103de5bfaaafd53a9c56a9cd3e6 Link
RUT850_R_00.01.04_WEBUI.bin Mass production FW 2020.05.15 8.9 MB 68db5103de5bfaaafd53a9c56a9cd3e6 Link
RUT850_R_GPL_00.01.04.tar.gz SDK 2020.05.15 388 MB 0cfa53893c1448a005b984c0446cb70d
All FW downloads - - - -

RUT9 Routers


RUT901

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9M_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 12.56 MB 963d82971a745ea2b30ded843922d1d0 Link
RUT9M_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 12.13 MB 9b66acaaa25b0d230ca02114d0e1c3ae Link
RUT9M_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 22.83 MB 06ed08951beea8c0142c54d1b9031d6b
All FW downloads - - - -
RUT906

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9M_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 12.56 MB 963d82971a745ea2b30ded843922d1d0 Link
RUT9M_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 12.13 MB 9b66acaaa25b0d230ca02114d0e1c3ae Link
RUT9M_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 22.83 MB 06ed08951beea8c0142c54d1b9031d6b
All FW downloads - - - -
RUT950

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 12.63 MB 95fac5946a22ef0d21c78d925b696453 Link
RUT9_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 12.19 MB b4e9fa86e5cadf502154a4b66c0a5a92 Link
RUT9XX_R_00.06.09.5_WEBUI.bin Latest FW (legacy)* 2023.05.19 12.9 MB 466ebf15d87b57f8f0a2f4291906b193 Link
RUT9_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 21.7 MB f31f3dff92110b6cc365db7d4dde96a8
RUT9XX_R_GPL_00.06.09.5.tar.gz SDK (Legacy) 2023.05.19 494.2 MB f483a609785520e161273337bd540581
All FW downloads - - - -
RUT951

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9M_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 12.56 MB 963d82971a745ea2b30ded843922d1d0 Link
RUT9M_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 12.13 MB 9b66acaaa25b0d230ca02114d0e1c3ae Link
RUT9M_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 22.83 MB 06ed08951beea8c0142c54d1b9031d6b
All FW downloads - - - -
RUT955

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 12.63 MB 95fac5946a22ef0d21c78d925b696453 Link
RUT9_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 12.19 MB b4e9fa86e5cadf502154a4b66c0a5a92 Link
RUT9XX_R_00.06.09.5_WEBUI.bin Latest FW (legacy)* 2023.05.19 12.9 MB 466ebf15d87b57f8f0a2f4291906b193 Link
RUT9_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 21.7 MB f31f3dff92110b6cc365db7d4dde96a8
RUT9XX_R_GPL_00.06.09.5.tar.gz SDK (Legacy) 2023.05.19 494.2 MB f483a609785520e161273337bd540581
All FW downloads - - - -
RUT956

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9M_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 12.56 MB 963d82971a745ea2b30ded843922d1d0 Link
RUT9M_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 12.13 MB 9b66acaaa25b0d230ca02114d0e1c3ae Link
RUT9M_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 22.83 MB 06ed08951beea8c0142c54d1b9031d6b
All FW downloads - - - -

RUTX Routers


RUTX08

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 24.84 MB 164db26a0e142e7c4ce5c8cf55b4b8ee Link
RUTX_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 24.34 MB 66cf34dfd6ddf15187d9960bb62080f1 Link
RUTX_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 81.41 MB 77e7432b558d062c62eebf9bd72a9adf
All FW downloads - - - -
RUTX09

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 24.84 MB 164db26a0e142e7c4ce5c8cf55b4b8ee Link
RUTX_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 24.34 MB 66cf34dfd6ddf15187d9960bb62080f1 Link
RUTX_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 81.41 MB 77e7432b558d062c62eebf9bd72a9adf
All FW downloads - - - -
RUTX10

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 24.84 MB 164db26a0e142e7c4ce5c8cf55b4b8ee Link
RUTX_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 24.34 MB 66cf34dfd6ddf15187d9960bb62080f1 Link
RUTX_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 81.41 MB 77e7432b558d062c62eebf9bd72a9adf
All FW downloads - - - -
RUTX11

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 24.84 MB 164db26a0e142e7c4ce5c8cf55b4b8ee Link
RUTX_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 24.34 MB 66cf34dfd6ddf15187d9960bb62080f1 Link
RUTX_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 81.41 MB 77e7432b558d062c62eebf9bd72a9adf
All FW downloads - - - -
RUTX12

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 24.84 MB 164db26a0e142e7c4ce5c8cf55b4b8ee Link
RUTX_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 24.34 MB 66cf34dfd6ddf15187d9960bb62080f1 Link
RUTX_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 81.41 MB 77e7432b558d062c62eebf9bd72a9adf
All FW downloads - - - -
RUTX14

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 24.84 MB 164db26a0e142e7c4ce5c8cf55b4b8ee Link
RUTX_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 24.34 MB 66cf34dfd6ddf15187d9960bb62080f1 Link
RUTX_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 81.41 MB 77e7432b558d062c62eebf9bd72a9adf
All FW downloads - - - -
RUTX50

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 24.84 MB 164db26a0e142e7c4ce5c8cf55b4b8ee Link
RUTX_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 24.34 MB 66cf34dfd6ddf15187d9960bb62080f1 Link
RUTX_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 81.41 MB 77e7432b558d062c62eebf9bd72a9adf
All FW downloads - - - -
RUTXR1

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 24.84 MB 164db26a0e142e7c4ce5c8cf55b4b8ee Link
RUTX_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 24.34 MB 66cf34dfd6ddf15187d9960bb62080f1 Link
RUTX_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 81.41 MB 77e7432b558d062c62eebf9bd72a9adf
All FW downloads - - - -

RUTM Routers


RUTM50

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTM_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 22.25 MB ebfcd08920214b567bf1a57de7dcafc6 Link
RUTM_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Mass production FW 2024.02.21 22.25 MB ebfcd08920214b567bf1a57de7dcafc6 Link
RUTM_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 40.98 MB ba92be73b40a70ce77abbf54006ff661
All FW downloads - - - -

TCR Routers


TCR100

File Type Release date Size MD5 Changelog
TCR1_R_00.07.05.4_WEBUI.bin Latest FW 2023.11.09 11.13 MB ab475a5d3564755c1d4207a8cd7ae8a3 Link
TCR1_R_00.07.05.4_WEBUI.bin Mass production FW 2023.11.09 11.13 MB ab475a5d3564755c1d4207a8cd7ae8a3 Link
TCR1_R_GPL_00.07.05.4.tar.gz SDK 2023.11.09 97.16 MB 72da0f68d368702cea77fb1326a07402
All FW downloads - - - -

TRB Gateways


TRB140

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 16.71 MB ef4e74616369a7349e79f949fcb04c34 Link
TRB1_R_00.07.06.4_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.18 16.34 MB a1a712b866a20d7f21ff003cd835c44c Link
TRB1_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 27.66 MB ca712c180b1775684dc35eebebe2ed54
All FW downloads - - - -
TRB141

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 16.71 MB ef4e74616369a7349e79f949fcb04c34 Link
TRB1_R_00.07.06.4_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.18 16.34 MB a1a712b866a20d7f21ff003cd835c44c Link
TRB1_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 27.66 MB ca712c180b1775684dc35eebebe2ed54
All FW downloads - - - -
TRB142

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 16.71 MB ef4e74616369a7349e79f949fcb04c34 Link
TRB1_R_00.07.06.4_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.18 16.34 MB a1a712b866a20d7f21ff003cd835c44c Link
TRB1_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 27.66 MB ca712c180b1775684dc35eebebe2ed54
All FW downloads - - - -
TRB143

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 16.71 MB ef4e74616369a7349e79f949fcb04c34 Link
TRB1_R_00.07.06.4_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.18 16.34 MB a1a712b866a20d7f21ff003cd835c44c Link
TRB1_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 27.66 MB ca712c180b1775684dc35eebebe2ed54
All FW downloads - - - -
TRB145

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 16.71 MB ef4e74616369a7349e79f949fcb04c34 Link
TRB1_R_00.07.06.4_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.18 16.34 MB a1a712b866a20d7f21ff003cd835c44c Link
TRB1_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 27.66 MB ca712c180b1775684dc35eebebe2ed54
All FW downloads - - - -
TRB245

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB2_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 10.44 MB 34f686ec31e27e8b4b9ba558505aa99a Link
TRB2_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 10.0 MB 2bc6e9dcc300d61120421ea7892b1720 Link
TRB2_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 21.02 MB b169088c85466fd092c74cddd4cd8255
All FW downloads - - - -
TRB246

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB2M_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 10.44 MB 444271b3f67be2021bfcae33fd567fbc Link
TRB2M_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 10.06 MB a98a6118fb7004a8c95d8bce6f165d8b Link
TRB2M_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 20.91 MB de5620ec0ef30db7fa135640c96e41c5
All FW downloads - - - -
TRB255

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB2_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 10.44 MB 34f686ec31e27e8b4b9ba558505aa99a Link
TRB2_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 10.0 MB 2bc6e9dcc300d61120421ea7892b1720 Link
TRB2_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 21.02 MB b169088c85466fd092c74cddd4cd8255
All FW downloads - - - -
TRB256

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB2M_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 10.44 MB 444271b3f67be2021bfcae33fd567fbc Link
TRB2M_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 10.06 MB a98a6118fb7004a8c95d8bce6f165d8b Link
TRB2M_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 20.91 MB de5620ec0ef30db7fa135640c96e41c5
All FW downloads - - - -
TRB500

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB500_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 20.74 MB 9e05acfe0d4a5eac13f664a35035b4fc Link
TRB5_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 20.49 MB 1eb84791e86e8b4e5acd8f38dc49ce86 Link
TRB500_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 398.97 MB dceaad51bd9992aa7cca93ed38de10b6
All FW downloads - - - -

Note: Firmware versions before TRB5_R_00.07.04.4 will not be supported by devices from batch 09 and higher.

TAP Access Points


TAP100

File Type Release date Size MD5 Changelog
TAP100_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 9.06 MB a969678c86d160fb60e8a806a85f9225 Link
TAP100_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 8.63 MB 696a1996cbbf35cb01926fb7866ca255 Link
TAP100_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 13.74 MB 183698ea5dfe5a17361429d4a0cf08c7
All FW downloads - - - -
TAP200

File Type Release date Size MD5 Changelog
TAP200_R_00.07.06.5_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.21 9.56 MB b28fee215247ad992099e5e83e3dc520 Link
TAP200_R_00.07.06.3_WEBUI.bin Mass production FW 2024.01.17 9.13 MB 0dbe0e6603f403e807eeba6abed8af2e Link
TAP200_R_GPL_00.07.06.5.tar.gz SDK 2024.02.21 30.12 MB 91c06672b7b96f0db2b9e758b55b91f9
All FW downloads - - - -

TSW Switches


TSW202

File Type Release date Size MD5 Changelog
TSW2_R_00.01.02_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.29 9.75 MB eec9d3f77d974e3e234ecafcbff49e9b Link
TSW2_R_00.01.01.1_WEBUI.bin Mass production FW 2023.11.06 9.75 MB 9d29f9194e5715ea80ee09591d32ed41 Link
TSW2_R_GPL_00.01.02.tar.gz SDK 2024.02.29 21.76 MB 28c00dd96ebc3e8b8901917d5ad23e43
All FW downloads - - - -
TSW212

File Type Release date Size MD5 Changelog
TSW2_R_00.01.02_WEBUI.bin Latest FW 2024.02.29 9.75 MB eec9d3f77d974e3e234ecafcbff49e9b Link
TSW2_R_00.01.01.1_WEBUI.bin Mass production FW 2023.11.06 9.75 MB 9d29f9194e5715ea80ee09591d32ed41 Link
TSW2_R_GPL_00.01.02.tar.gz SDK 2024.02.29 21.76 MB 28c00dd96ebc3e8b8901917d5ad23e43
All FW downloads - - - -