FW & SDK Downloads

From Teltonika Networks Wiki
Main Page > Downloads > FW & SDK Downloads

FW & SDK Downloads

OTD Routers


OTD140

File Type Release date Size MD5 Changelog
OTD140_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 10.13 MB ff33870e309f12391da0bd2947a75cfc Link
OTD140_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 9.94 MB 6241a1a74588bdaa5ea1244e78f4739a Link
OTD140_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 19.29 MB 3f4f745dc54c5e2bc2d84da53023dd2b
All FW downloads - - - -

RUT1 Routers


RUT140

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT14X_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 10.81 MB 1553e3b0eb5fa59802a4b0c7460beb9c Link
RUT14X_R_00.07.07_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.16 10.81 MB 5ddd5bc07febf9f074b9c27c62c56985 Link
RUT14X_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 19.48 MB a735bcf7bc3f16b6d79ba2209c765636
All FW downloads - - - -
RUT142

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT14X_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 10.81 MB 1553e3b0eb5fa59802a4b0c7460beb9c Link
RUT14X_R_00.07.07_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.16 10.81 MB 5ddd5bc07febf9f074b9c27c62c56985 Link
RUT14X_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 19.48 MB a735bcf7bc3f16b6d79ba2209c765636
All FW downloads - - - -

RUT2 Routers


RUT200

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2M_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 11.5 MB 04896a5f2776e0134564f9a98d62e742 Link
RUT2M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 11.25 MB 88e36fb299b412b0fa1de027d95935eb Link
RUT2M_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 20.58 MB 78b9e3e3aade87f5cc5557cba7933360
All FW downloads - - - -
RUT230 [no longer in production]

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2_R_00.07.03.4_WEBUI.bin Latest FW 2023.02.09 10.3 MB 29b03ee9b3d28d1f61bb9e8ec6e9cf85 Link
RUT2XX_R_00.01.14.7_WEBUI.bin Latest FW (legacy)* 2023.05.19 12.9 MB 0e5c6e998a50c3e12c3ca1e35375eadc Link
RUT2_R_GPL_00.07.03.4.tar.gz SDK 2023.02.09 96.8 MB f59e03dd9c8fa945c085a34b11499af2
RUT2XX_R_GPL_00.01.14.7.tar.gz SDK (Legacy) 2023.05.19 499.5 MB 97e19effdb29354978c66e0a85c4d6bc
All FW downloads - - - -
RUT240

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2_R_00.07.06.11_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.07 11.13 MB 3056b559405c4e93a6f13c14b82d46e9 Link
RUT2_R_00.07.06.11_WEBUI.bin Mass production FW 2024.05.07 11.13 MB 3056b559405c4e93a6f13c14b82d46e9 Link
RUT2XX_R_00.01.14.7_WEBUI.bin Latest FW (legacy)* 2023.05.19 12.9 MB 0e5c6e998a50c3e12c3ca1e35375eadc Link
RUT2_R_GPL_00.07.06.11.tar.gz SDK 2024.05.07 21.0 MB f7c9eacabaf0e1d1c4e3ab064db31216
RUT2XX_R_GPL_00.01.14.7.tar.gz SDK (Legacy) 2023.05.19 499.5 MB 97e19effdb29354978c66e0a85c4d6bc
All FW downloads - - - -
RUT241

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2M_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 11.5 MB 04896a5f2776e0134564f9a98d62e742 Link
RUT2M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 11.25 MB 88e36fb299b412b0fa1de027d95935eb Link
RUT2M_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 20.58 MB 78b9e3e3aade87f5cc5557cba7933360
All FW downloads - - - -
RUT260

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT2M_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 11.5 MB 04896a5f2776e0134564f9a98d62e742 Link
RUT2M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 11.25 MB 88e36fb299b412b0fa1de027d95935eb Link
RUT2M_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 20.58 MB 78b9e3e3aade87f5cc5557cba7933360
All FW downloads - - - -

RUT3 Routers


RUT300

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT30X_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 10.19 MB c0216034a8be592ca724326a2e8ae3ea Link
RUT30X_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 10.13 MB 1c7a2958289eb77b9c66983757f114b7 Link
RUT30X_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 18.76 MB 2aecb2774614b1c4cf4cf613ab832a2b
All FW downloads - - - -
RUT301

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT301_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 10.44 MB b5ead34ef50362e31c5a7ddfa22c4bd7 Link
RUT301_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 10.13 MB eb33518fa5d304c306598251f1b22ef4 Link
RUT301_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 18.67 MB dac4be3952d11dccd928e3651ca6e79f
All FW downloads - - - -
RUT360

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT36X_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 11.38 MB 9774d7952bed30e0b494fee366724c2a Link
RUT36X_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 11.31 MB 4af043370d46275a05e7672ebbe1706f Link
RUT36X_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 20.0 MB cac8dcc06d67f103dd52698fce08e3aa
All FW downloads - - - -
RUT361

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT361_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 11.44 MB cde6d5043c1f5a093fd25baf9aa600e3 Link
RUT361_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 11.19 MB 5b73a84646c8c33ede8a7d6795602e92 Link
RUT361_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 20.61 MB 680352ca241d6b018147f1c7a5b7ad09
All FW downloads - - - -

RUT8 Routers


RUT850 [no longer in production]

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT850_R_00.01.04_WEBUI.bin Latest FW 2020.05.15 8.9 MB 68db5103de5bfaaafd53a9c56a9cd3e6 Link
RUT850_R_00.01.04_WEBUI.bin Mass production FW 2020.05.15 8.9 MB 68db5103de5bfaaafd53a9c56a9cd3e6 Link
RUT850_R_GPL_00.01.04.tar.gz SDK 2020.05.15 388 MB 0cfa53893c1448a005b984c0446cb70d
All FW downloads - - - -

RUT9 Routers


RUT901

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9M_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 12.63 MB 7d9a10e7d77c6ec37ce4713e76f9567f Link
RUT9M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 12.31 MB a8f196d4a1b1d2c36e98162ee2c92144 Link
RUT9M_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 21.24 MB 588574fda0cabfc9959cbff48d84ecf7
All FW downloads - - - -
RUT906

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9M_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 12.63 MB 7d9a10e7d77c6ec37ce4713e76f9567f Link
RUT9M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 12.31 MB a8f196d4a1b1d2c36e98162ee2c92144 Link
RUT9M_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 21.24 MB 588574fda0cabfc9959cbff48d84ecf7
All FW downloads - - - -
RUT950

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9_R_00.07.06.11_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.07 12.38 MB 947c00e6141e0deae8f65a7f2c715534 Link
RUT9_R_00.07.06.11_WEBUI.bin Mass production FW 2024.05.07 12.38 MB 947c00e6141e0deae8f65a7f2c715534 Link
RUT9XX_R_00.06.09.5_WEBUI.bin Latest FW (legacy)* 2023.05.19 12.9 MB 466ebf15d87b57f8f0a2f4291906b193 Link
RUT9_R_GPL_00.07.06.11.tar.gz SDK 2024.05.07 21.69 MB 2ee975802db5d19ea63f9f5006cf74d7
RUT9XX_R_GPL_00.06.09.5.tar.gz SDK (Legacy) 2023.05.19 494.2 MB f483a609785520e161273337bd540581
All FW downloads - - - -
RUT951

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9M_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 12.63 MB 7d9a10e7d77c6ec37ce4713e76f9567f Link
RUT9M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 12.31 MB a8f196d4a1b1d2c36e98162ee2c92144 Link
RUT9M_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 21.24 MB 588574fda0cabfc9959cbff48d84ecf7
All FW downloads - - - -
RUT955

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9_R_00.07.06.11_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.07 12.38 MB 947c00e6141e0deae8f65a7f2c715534 Link
RUT9_R_00.07.06.11_WEBUI.bin Mass production FW 2024.05.07 12.38 MB 947c00e6141e0deae8f65a7f2c715534 Link
RUT9XX_R_00.06.09.5_WEBUI.bin Latest FW (legacy)* 2023.05.19 12.9 MB 466ebf15d87b57f8f0a2f4291906b193 Link
RUT9_R_GPL_00.07.06.11.tar.gz SDK 2024.05.07 21.69 MB 2ee975802db5d19ea63f9f5006cf74d7
RUT9XX_R_GPL_00.06.09.5.tar.gz SDK (Legacy) 2023.05.19 494.2 MB f483a609785520e161273337bd540581
All FW downloads - - - -
RUT956

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUT9M_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 12.63 MB 7d9a10e7d77c6ec37ce4713e76f9567f Link
RUT9M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 12.31 MB a8f196d4a1b1d2c36e98162ee2c92144 Link
RUT9M_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 21.24 MB 588574fda0cabfc9959cbff48d84ecf7
All FW downloads - - - -

RUTX Routers


RUTX08

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 24.1 MB 8e428314520a8afc6206aad40a81cd63 Link
RUTX_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 24.6 MB 6ade4748118720d9f8c72524498acf69 Link
RUTX_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 80.59 MB 8dc4bcab07165557859ecf524f4b90b0
All FW downloads - - - -
RUTX09

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 24.1 MB 8e428314520a8afc6206aad40a81cd63 Link
RUTX_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 24.6 MB 6ade4748118720d9f8c72524498acf69 Link
RUTX_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 80.59 MB 8dc4bcab07165557859ecf524f4b90b0
All FW downloads - - - -
RUTX10

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 24.1 MB 8e428314520a8afc6206aad40a81cd63 Link
RUTX_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 24.6 MB 6ade4748118720d9f8c72524498acf69 Link
RUTX_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 80.59 MB 8dc4bcab07165557859ecf524f4b90b0
All FW downloads - - - -
RUTX11

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 24.1 MB 8e428314520a8afc6206aad40a81cd63 Link
RUTX_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 24.6 MB 6ade4748118720d9f8c72524498acf69 Link
RUTX_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 80.59 MB 8dc4bcab07165557859ecf524f4b90b0
All FW downloads - - - -
RUTX12

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 24.1 MB 8e428314520a8afc6206aad40a81cd63 Link
RUTX_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 24.6 MB 6ade4748118720d9f8c72524498acf69 Link
RUTX_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 80.59 MB 8dc4bcab07165557859ecf524f4b90b0
All FW downloads - - - -
RUTX14

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 24.1 MB 8e428314520a8afc6206aad40a81cd63 Link
RUTX_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 24.6 MB 6ade4748118720d9f8c72524498acf69 Link
RUTX_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 80.59 MB 8dc4bcab07165557859ecf524f4b90b0
All FW downloads - - - -
RUTX50

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 24.1 MB 8e428314520a8afc6206aad40a81cd63 Link
RUTX_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 24.6 MB 6ade4748118720d9f8c72524498acf69 Link
RUTX_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 80.59 MB 8dc4bcab07165557859ecf524f4b90b0
All FW downloads - - - -
RUTXR1

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTX_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 24.1 MB 8e428314520a8afc6206aad40a81cd63 Link
RUTX_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 24.6 MB 6ade4748118720d9f8c72524498acf69 Link
RUTX_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 80.59 MB 8dc4bcab07165557859ecf524f4b90b0
All FW downloads - - - -

RUTM Routers


RUTM50

File Type Release date Size MD5 Changelog
RUTM_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 21.5 MB 650b8b26bace4c75a34717934a737881 Link
RUTM_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 22.0 MB 6dcf15d99ad421bdbdfc21735158b672 Link
RUTM_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 40.06 MB 09b056c4031c55991fbab382722f6ba0
All FW downloads - - - -

TCR Routers


TCR100

File Type Release date Size MD5 Changelog
TCR1_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 11.69 MB 566fb715fe27ad0cdf8d00ecd4de2508 Link
TCR1_R_00.07.05.4_WEBUI.bin Mass production FW 2023.11.09 11.13 MB ab475a5d3564755c1d4207a8cd7ae8a3 Link
TCR1_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 19.88 MB 7891f548fcaddb4bf1e6f63f7aaf942f
All FW downloads - - - -

TRB Gateways


TRB140

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 16.64 MB 2ffafd75a9fb41f60b5bd92d3094135a Link
TRB1_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 16.49 MB 9149c0c47db94089ef807a68f08d2289 Link
TRB1_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 26.53 MB 4b36154d8dc7f4b97374b54c340f31a1
All FW downloads - - - -
TRB141

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 16.64 MB 2ffafd75a9fb41f60b5bd92d3094135a Link
TRB1_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 16.49 MB 9149c0c47db94089ef807a68f08d2289 Link
TRB1_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 26.53 MB 4b36154d8dc7f4b97374b54c340f31a1
All FW downloads - - - -
TRB142

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 16.64 MB 2ffafd75a9fb41f60b5bd92d3094135a Link
TRB1_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 16.49 MB 9149c0c47db94089ef807a68f08d2289 Link
TRB1_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 26.53 MB 4b36154d8dc7f4b97374b54c340f31a1
All FW downloads - - - -
TRB143

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 16.64 MB 2ffafd75a9fb41f60b5bd92d3094135a Link
TRB1_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 16.49 MB 9149c0c47db94089ef807a68f08d2289 Link
TRB1_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 26.53 MB 4b36154d8dc7f4b97374b54c340f31a1
All FW downloads - - - -
TRB145

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB1_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 16.64 MB 2ffafd75a9fb41f60b5bd92d3094135a Link
TRB1_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 16.49 MB 9149c0c47db94089ef807a68f08d2289 Link
TRB1_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 26.53 MB 4b36154d8dc7f4b97374b54c340f31a1
All FW downloads - - - -
TRB245

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB2_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 10.25 MB 0efe611563003c9100f056289b245394 Link
TRB2_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 10.19 MB 6d4d3497e47eef0b33b7772c8c6d12df Link
TRB2_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 19.89 MB 57232ee69eae863bba2768c85335cf3c
All FW downloads - - - -
TRB246

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB2M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Latest FW 2024.04.04 10.19 MB 0402549e8e317201f6f877dd3681ad51 Link
TRB2M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 10.19 MB 0402549e8e317201f6f877dd3681ad51 Link
TRB2M_R_GPL_00.07.06.10.tar.gz SDK 2024.04.04 20.84 MB 36d4b9f932163ad3b11f7eba93d0bb5d
All FW downloads - - - -
TRB255

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB2_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 10.25 MB 0efe611563003c9100f056289b245394 Link
TRB2_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 10.19 MB 6d4d3497e47eef0b33b7772c8c6d12df Link
TRB2_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 19.89 MB 57232ee69eae863bba2768c85335cf3c
All FW downloads - - - -
TRB256

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB2M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Latest FW 2024.04.04 10.19 MB 0402549e8e317201f6f877dd3681ad51 Link
TRB2M_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 10.19 MB 0402549e8e317201f6f877dd3681ad51 Link
TRB2M_R_GPL_00.07.06.10.tar.gz SDK 2024.04.04 20.84 MB 36d4b9f932163ad3b11f7eba93d0bb5d
All FW downloads - - - -
TRB500

File Type Release date Size MD5 Changelog
TRB500_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 20.74 MB c8620761ea5905e6e4d7890e2073bc6d Link
TRB500_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 20.49 MB f2702f322650864254e214bd24f53da1 Link
TRB500_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 396.85 MB 478953f01621038a27b018cdf4a75f6d
All FW downloads - - - -

Note: Firmware versions before TRB5_R_00.07.04.4 will not be supported by devices from batch 09 and higher.

TAP Access Points


TAP100

File Type Release date Size MD5 Changelog
TAP100_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 8.63 MB b40c8df7707716e359f26da9373fff93 Link
TAP100_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 9.06 MB cc738b7866c80c71e74bef0208dc8451 Link
TAP100_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 10.8 MB 2c2071bf293566091714696b47989e96
All FW downloads - - - -
TAP200

File Type Release date Size MD5 Changelog
TAP200_R_00.07.07.1_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.03 9.75 MB 5454d67fbfdf992e7b673a0a4e8bc1ca Link
TAP200_R_00.07.06.10_WEBUI.bin Mass production FW 2024.04.04 9.56 MB fc68428d4dc7b8250fbd4ac025101ad2 Link
TAP200_R_GPL_00.07.07.1.tar.gz SDK 2024.05.03 30.12 MB fbecbad6838314a29412ecd9418e02ca
All FW downloads - - - -

TSW Switches


TSW202

File Type Release date Size MD5 Changelog
TSW2_R_00.01.02.2_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.16 9.75 MB ad10d608daccee19ee53975cbc83c94e Link
TSW2_R_00.01.02_WEBUI.bin Mass production FW 2024.02.29 9.75 MB eec9d3f77d974e3e234ecafcbff49e9b Link
TSW2_R_GPL_00.01.02.2.tar.gz SDK 2024.05.16 21.13 MB 6e948e2dfeae136dba9b017af63c3e6c
All FW downloads - - - -
TSW212

File Type Release date Size MD5 Changelog
TSW2_R_00.01.02.2_WEBUI.bin Latest FW 2024.05.16 9.75 MB ad10d608daccee19ee53975cbc83c94e Link
TSW2_R_00.01.02_WEBUI.bin Mass production FW 2024.02.29 9.75 MB eec9d3f77d974e3e234ecafcbff49e9b Link
TSW2_R_GPL_00.01.02.2.tar.gz SDK 2024.05.16 21.13 MB 6e948e2dfeae136dba9b017af63c3e6c
All FW downloads - - - -